راهنمای اسناد ارائه شده در زمان وقت سفارت انگلیس

مدارک لازم برای ارائه به سفارت انگلیس

معمولا پس از گرفتن وقت سفارت انگلیس توسط تیم عصر ویزا به عنوان مجری مستقیم وقت سفارت انگلیس تهران ، بیشترین سوالی که مسافرین محترم از ما می پرسند این است که در روز حضور در سفارت باید چه مدارکی را ارائه دهیم.

اگر به وب سایت عصر ویزا و سایر همکاران ما نگاهی بیندازید متوجه می شوید که همه مطالب تقریبا با تغییراتی کم، همانند هم و بسیار کلی بیان شده است. ولی آیا واقعا وزارت خارجه انگلیس این موارد را به صراحت اعلام نکرده است که هر آژانس مسافرتی نمی تواند به قطعیت اعلام نظر نماید. مطمئن باشید که این کار صورت پذیرفته است.

ما در این نوشته می خواهیم متن اصلی که در سایت دولت انگلیس آمده است را برای شما مسافرین محترم بدون هیچگونه تغییری به صورت ترجمه فارسی و همچنین به زبان انگلیسی در این نوشته قرار دهیم. این متن در پایان ثبت نام متقاضیان عزیز و پس از پرداخت وجه دلاری سفارت قابل مشاهده می باشد که عموما بدون توجه از کنار لینک PDF آن به راحتی عبور می کنیم و هر چه سریع تر دو فرم اصلی را دانلود و پرینت می کنیم.

پس از متقاضیان محترم تقاضا دارم این متن را یک بار روزنامه وار بخوانند و به قسمت های مربوط به نوع ویزای خود به دقت توجه نمایند. در آینده در صفحه ای جداگانه به اشتباهاتی که باعث رد درخواست ویزای متقاضیان عزیز شده می پردازیم و راهکارهایی را در آنجا ارائه می نماییم. جهت مشاهده مدارک مورد نیاز در زمان وقت سفارت انگلیس روی لینک کلیک نمایید.

عصر ویزا - وقت سفارت انگلیس - مدارک لازم برای ارئه به سفارت انگلیس - 01
زبان اصلی (انگلیسی)

Visitor: supporting documents guide

This guidance explains the documents you may need to provide in support of your application to visit the UK.

All documents must be originals and not photocopies. Submission of these documents does not guarantee that your application will be successful and you should bear this in mind when making any bookings.

If you submit a document that is not in English or Welsh, it must be accompanied by a full translation that can be independently verified by the Home Office. Each translated document must contain:

 • confirmation from the translator that it is an accurate translation of the original document
 • the date of the translation
 • the translator’s full name and signature
 • the translator’s contact details

Structure of this guidance

Section 1 documents you must provide with all visit applications.

Section 2 suggested documents that you might want to provide in order to demonstrate that you meet the requirements of Appendix V: Immigration Rules for Visitors.

Section 3 additional documents for specific types of visitor:

 • academics coming to undertake research (12 month visa)
 • family accompanying academic coming to undertake research (12 month visa)
 • private medical treatment
 • organ donors
 • prospective Entrepreneur
 • work related training
 • performers at permit free festivals
 • Approved Destination Scheme
 • Permitted paid engagements
 • visitor (marriage/Civil partnership)
 • transit

Section 4 documents that you should not send in support of your application

Section1: documents you must provide – all visitors

Valid travel document (national passport or other document that allows the holder to travel internationally)

Section 2: other documents you may want to provide –all visitors

This section provides guidance on the types of documents that you may want to provide to help us consider your application against the Immigration Rules. Previous travel documents/passports, which show previous travel. Financial documents showing that you have sufficient funds available. These must clearly show that you have access to the funds, such as:

 • bank statements
 • building society book
 • proof of earnings such as a letter from employer confirming employment details (start date of employment, salary, role, company contact details)
 • where a third party (who is either in the UK or who will be legally in the UK at the time of your visit) is providing financial support to you e.g. a business, a friend or a relative, documents to show they have sufficient resources to support you in addition to themselves and any dependant family should be provided.

Confirmation of legal residence, if you are not a national of the country in which you are applying or your right to reside there is not included in your passport.

Details of employment or studies where you have stated in your application that you are either employed or in full-time studies. This could include:

 • a letter from your employer on company headed paper,detailing your role, salary and length of employment
 • a letter from your education provider, on headed paper, confirming your enrolment and leave of absence

If self employed: business registration documents confirming the business owner’s name and the date the business started trading.

Business activities–where you are coming to the UK in order to undertake activities relating to your occupation/employment outside the UK you should submit documents showing what you will be doing in the UK, including any letters from inviting organisations. For example:

 • any business activities, e.g.letter from your employer outlining the reason for your visit, who you will be meeting and details of any payment/expenses
 • for performances and entertainment visitors,whether you work in this area as a professional or amateur , and what and where you will be performing

Under 18s –we strongly recommend you submit the following information otherwise it may delay consideration of your application.

 • a Birth Certificate or legal document (such as adoption papers) showing the relationship between you and your parent or guardian

If travelling unaccompanied or with someone other than your parent(s) you should provide:

 • a signed letter from your parent(s)confirming details of anyone accompanying you, and details of care and accommodation arranged in the UK
 • a copy of your parent(s)or legal guardian’s biographical page of their passport, which includes their signature and passport number if your parent(s) do not have a passport then you must provide another official document which bears their signature

Section 3: Additional documents for specific types of visitors

This section sets out additional types of documents that you must submit if you are visitingfor one of the following reasons:

 • Academics coming to undertake research (12 month visa)
 • Family accompanying academic coming to undertake research (12 month visa)
 • Private medical treatment
 • Organ donors
 • Prospective Entrepreneur
 • Work-related training
 • Performers at permit free festivals
 • Approved Destination Scheme
 • Permitted paid engagements
 • Visitor (marriage/Civil partnership)
 • Transit

Academics coming to undertake research (12 month visa)

 • a letter from your current employer on official headed paper, detailing the period of your sabbatical, exchange or outlining the research to be undertaken
 • letter from UK host organisation confirming the arrangements for your research or exchange

if you are from a country listed in Appendix T part 1 of the Immigration Rules you must provide a valid medical certificate issued by a medical practitioner listed in Part 2 of Appendix T

Family accompanying academics coming to undertake research (12 month visa)

if you are from a country listed in Appendix T Part 1 of the Immigration Rules you must provide a valid medical certificate issued by a medical practitioner listed in Part 2 of Appendix T

Private Medical Treatment (6 and 11 month visa)

You must provide a letter from your doctor or consultant in the UK,which includes:

 • details of the condition requiring treatment or consultation
 • estimated costs and likely duration of treatment
 • details of where treatment or consultation will take place
 • if you are applying for an 11 month visa and are from a country listed in Appendix T part 1 of the Immigration Rules you must provide a valid medical certificate issued by a medical practitioner listed in Part 2 of Appendix T

Where you are applying for an extension of stay as a visitor for private medical treatment you must provide the following documents:

 • a letter from a registered medical practitioner, at a private practice or NHS hospital, who holds an NHS consultant post or who appears in the Specialist Register of the General Medical Council, detailing the medical condition requiring further treatment documents to show that you have met the costs of any treatment already received

In addition,organ donors must provide a letter confirming:

 • that you genuinely intend on donating an organ to a named individual who you have a genetic or personal relationship with, and that you are either a confirmed match to the identified recipient or are undergoing further tests to establish this
 • details of when and where the planned transplant or tests will take place

The letter must be from one of the following:

 • the lead nurse or co-ordinator of an NHS Trust’s living donor kidney transplant team
 • a registered medical practitioner who holds an NHS consultant post, or who appears in the specialist register of the General Medical Council
Organ donors also need a document showing that the intended recipient is legally resident in the UK,such as a copy of their British passport or residence permit. If they are applying for a visa at the same time,you must provide their details (name, nationality, date of birth).
Prospective Entrepreneur
Letter of support from:
 • one or more registered venture capitalist firms regulated by the Financial Conduct Authority
 • one or more UK entrepreneurial seed funding competitions, listed here as endorsed
 • one or more UK government departments
Failure to provide these documents will prevent subsequent switching into Tier 1 (Entrepreneur).

Work-related training

 • Professional and Linguistic Assessment Board or Objective Structured Clinical Examination Tests –a letter from the General Medical Council & Nursing and Midwifery Council confirming arrangements for the test
 • unpaid clinical attachments or dental observer posts–confirmation of your offer to take up this post and that you have not previously undertaken this activity in the UK
Performers at one or more permit-free festivals
Letter of invitation from the organisers of each event,setting out dates required and details of any payments you will receive for taking part.

Approved Destination Scheme (ADS)

You should consult the specific guidance for ADS visitors.

Permitted Paid Engagements

Invitation letter from a relevant UK-based organisation, such as:
 • a Higher Education institution
 • an organisation in the creative arts or entertainment industries
 • a sports organisation
 • a research organisation
 • an aviation training organisation regulated by the United Kingdom Civil Aviation Authority.
You must also provide evidence of professional status in your home country, depending on the engagement you are doing:
 1. lecturers / examiners:

  1. publications in a particular field of expertise
  2. evidence of previous lectures given in that field
  3. a letter from your employer confirming where you work and your area of expertise
 2. entertainers / artists / sports people

  1. publicity material for performances, screenings concerts, talks, readings and exhibitions
  2. evidence of awards
  3. media coverage and reviews
  4. proof of recent performances

entertainers / artists/sports people

lawyers: a practicing certificate or certificate of good standing or equivalent document.

Visitor (Marriage/Civil Partnership)

If you have been married or in a civil partnership before, you must provide documents to show that you are free to marry or form a civil partnership.
Evidence that arrangements have been/are being made to marry or form a civil partnership or give notice of your intention to this during your visit, such as a letter from a registry office.

Transit Visitor

Evidence that your onward journey from the UK has been booked/confirmed, and that it is either within 24 hours of arrival in the UK for Direct Airside Transit or 48 hours of arrival in the UK for Visitor in Transit such as:
 • travel booking confirmation (can be email or copy of tickets)
 • travel agent confirmation
Evidence that you are assured entry into the onward country that you are travelling to, such as:
 • a residence permit
 • green card
 • valid visa
If you are not a national or resident of the country of destination, you may wish to provide evidence of reason for travel, such as:
 • holiday booking confirmation

Section4: documents you should not send unless specifically requested

This page provides guidance on the types of documents that are not required to consider your application.
 • if you are applying as a family/group you do not need to provide multiple copies of the same documents
 • bank statements or letters issued more than1 year before the date of application
 • driving licence
 • photographs (other than passport photographs required in section 1)
 • notarial certificates
 • business cards
 • hotel bookings
 • flight bookings
 • photocopies of bank cards
 • credit card statements
 • certificates relating to leisure activities
 • evidence of car ownership
 • travel insurance
 • sponsor’s utility bills
 • sponsor’s council tax bills
 • educational certificates (unless specifically listed in section 3)
ترجمه فارسی

بازدیدکننده: راهنمای اسناد پشتیبان

این راهنما اسناد مورد نیاز در خصوص تقاضای شما برای بازدید از انگلستان که در صورت لزوم باید تهیه گردند را توضیح می دهد.

تمام اسناد باید اصل بوده و فتوکپی نباشند. ارسال این اسناد تضمین نمی نماید که درخواست شما با موفقیت تأیید خواهد شد و شما باید این نکته را هنگام انجام هرگونه رزرو در نظر داشته باشید.

اگر شما یک سند که به زبان انگلیسی یا ولزی نباشد را ارسال کنید، باید ترجمۀ کامل و تأیید شدۀ آن توسط دفتر محلی همراهش باشد. هر سند ترجمه شده باید شامل موارد ذیل باشد:

 • تأییدیۀ مترجم مبنی بر ترجمۀ دقیق سند اصلی
 • تاریخ ترجمه
 • نام کامل و امضای مترجم
 • جزئیات تماس با مترجم

 

ساختار این راهنما

بخش ۱ اسنادی که باید شما همراه با تمام تقاضاهای بازدید تهیه نمایید.

بخش ۲ اسناد پیشنهادی که ممکن است بخواهید تهیه نمایید تا نشان دهد که شما واجد شرایط الزامات ضمیمۀ ۵: قوانین مهاجرت بازدیدکنندگان هستید.

بخش ۳ اسناد اضافی برای انواع خاصی از بازدیدکنندگان:

 • افراد دانشگاهی که برای تحقیق عازم می شوند (ویزای ۱۲ ماهه)
 • افراد خانوادۀ دانشگاهیان متقاضی انجام تحقیق (ویزای ۱۲ ماهه)
 • درمان پزشکی خصوصی
 • اهداکنندگان عضو
 • کارآفرین بالقوه
 • آموزش مرتبط با کار
 • هنرمندان جشنواره های آزاد
 • طرح مقصد تأیید شده
 • مشاغل مجاز
 • بازدیدکنندگان (ازدواج / مشارکت مدنی)
 • ترانزیت

بخش ۴ اسنادی که شما نباید در حمایت از تقاضای خود ارسال کنید.

 

بخش ۱: اسنادی که باید ارائه دهید همۀ بازدیدکنندگان

سند معتبر مسافرتی (گذرنامۀ ملی یا سند دیگری که به دارندۀ آن اجازه می دهد سفر بین المللی انجام دهد)

 

بخش ۲: سایر اسناد که ممکن است بخواهید ارائه دهید همۀ بازدیدکنندگان

این بخش راهنمایی در مورد انواع اسنادی که ممکن است بخواهید برای کمک به ما جهت در نظر گرفتن تقاضای شما در برابر قوانین مهاجرت ارائه دهید را فراهم می کند. اسناد مسافرتی / گذرنامه های قبلی که سفر پیشین را نشان می دهند. اسناد مالی نشان که می دهند شما منابع مالی کافی در اختیار دارید. این اسناد باید به وضوح نشان دهند که شما به منابع مالی دسترسی دارید، مانند:

 • اظهارنامۀ بانکی
 • سند ملکی
 • گواهی میزان درآمد مانند نامه ای از طرف کارفرما در مورد جزئیات استخدام شما (تاریخ شروع استخدام، دستمزد، سمت شغلی، جزئیات تماس با شرکت)
 • شخص ثالث (کسی که در انگلستان است یا در زمان بازدید شما به طور قانونی در انگلستان باشد) که توانایی حمایت مالی از شما را داشته باشد، برای مثال یک کسب و کار، یک دوست یا یک آشنا و اسنادی که نشان می دهند آنها از منابع مالی کافی برای حمایت از شما همچنین خودشان و هر عضو وابسته به خانوادشان برخوردار هستند.

تأییدیۀ اقامت قانونی، در صورتی که شما ملیت انگلیسی را نداشته باشد یا حق اقامت در انگلستان در گذرنامه تان قید نشده باشد.

جزئیات استخدام یا تحصیل که در تقاضای خود ذکر کرده اید مبنی بر اینکه شما مشغول به کار یا تحصیل به صورت تمام وقت باشید. این موضوع می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 • یک نامه از کارفرمای خود در سربرگ شرکت حاوی جزئیاتی در مورد سمت شغلی، دستمزد و مدت استخدام
 • یک نامه از محیط آموزشی خود در کاغذ سربرگ دار حاوی تأییدیۀ ثبت نام و حضور و غیاب شما

در صورت خود اشتغال بودن: اسناد ثبت کسب و کار حاوی تاییدیۀ نام مالک کسب و کار و تاریخ شروع به تجارت کسب و کار مورد نظر.

فعالیت های تجاری – هنگامی که از خارج برای انجام فعالیت های مرتبط با شغل / استخدام خودتان به انگلستان می آیید باید اسنادی حاوی هر نامه ای از سازمان هایی که از شما دعوت به کار کرده اند را ارائه دهید که نشان می دهند خواستار انجام چه کاری در انگلستان هستید. برای مثال:

 • هر فعالیت تجاری، مثلاً نامه ای از کارفرمای خود که در آن علت بازدید شما، اینکه با چه کسی دیدار خواهید کرد و جزئیات هرگونه مخارج / هزینه تان مشخص شده باشد
 • برای بازدیدکنندگان فعال در زمینۀ نمایش و سرگرمی، چه در این زمینه حرفه ای باشند چه مبتدی، و نوع و مکان اجرای آنان

زیر ۱۸ ساله ها – به شدت توصیه می کنیم که اطلاعات ذیل را ارائه نمایید، در غیر این صورت ممکن است بررسی تقاضای شما به تأخیر بیفتد.

 • گواهی تولد یا سند حقوقی (مانند اسناد فرزندخواندگی) که رابطۀ بین شما و والدین یا سرپرستتان را تأیید می کند.

در صورت سفر بدون همراه یا همراه با کسی غیر از والدین، شما باید موارد ذیل را ارائه دهید:

 • یک نامۀ امضا شده از پدر و مادر خود که در آن جزئیات مربوط به کسی که همراهتان است و جزئیات محل اقامتتان در انگلستان را تأیید کند
 • یک کپی از گذرنامۀ والدین یا قیم خود حاوی مشخصات شناسنامه ای آنها که شامل امضا و شمارۀ گذرنامه شان باشد. اگر والدین شما گذرنامه نداشته باشند، باید سند رسمی دیگری که حاوی امضای آنها باشد را ارائه دهید

 

بخش ۳: اسناد اضافی برای انواع خاصی از بازدیدکنندگان

این بخش انواع دیگری از اسناد که در صورت بازدید برای یکی از دلایل ذیل باید ارسال نمایید را معرفی می کند:

 • افراد دانشگاهی که برای تحقیق عازم می شوند (ویزای ۱۲ ماهه)
 • افراد خانوادۀ دانشگاهیان متقاضی انجام تحقیق (ویزای ۱۲ ماهه)
 • درمان پزشکی خصوصی
 • اهداکنندگان عضو
 • کارآفرین بالقوه
 • آموزش مرتبط با کار
 • هنرمندان جشنواره های آزاد
 • طرح مقصد تأیید شده
 • مشاغل مجاز
 • بازدیدکنندگان (ازدواج / مشارکت مدنی)
 • ترانزیت

افراد دانشگاهی که برای تحقیق عازم می شوند (ویزای ۱۲ ماهه)

 • یک نامه از کارفرمای فعلی خود در کاغذ سربرگ دار رسمی حاوی جزئیات دورۀ امتحانات، تبادل نظر با شما و توضیح تحقیقتان
 • نامه از سازمان میزبان در انگلستان که تدارکات برای تحقیق یا تبادل نظر با شما را تأیید می نماید

اگر شما اهل یک کشور ذکر شده در بخش ۱ ضمیمۀ T قوانین مهاجرت باشد، باید گواهینامۀ معتبر پزشکی صادر شده توسط یک متخصص پزشکی ذکر شده در بخش ۲ ضمیمۀ T را ارائه دهید

افراد خانوادۀ دانشگاهیان متقاضی انجام تحقیق (ویزای ۱۲ ماهه)

اگر شما اهل یک کشور ذکر شده در بخش ۱ ضمیمۀ T قوانین مهاجرت باشد، باید گواهینامۀ معتبر پزشکی صادر شده توسط یک متخصص پزشکی ذکر شده در بخش ۲ ضمیمۀ T را ارائه دهید

درمان پزشکی خصوصی (ویزای ۶ و ۱۱ ماهه)

شما باید نامه ای از پزشک یا مشاور خود در انگلستان ارائه دهید که شامل موارد ذیل باشد:

 • جزئیات شرایطی که نیاز به درمان یا مشاوره دارند
 • هزینه های برآورد شده و مدت زمان احتمالی درمان
 • جزئیات جایی که مشاوره یا درمان در آن انجام خواهد شد
 • اگر شما ویزای ۱۱ ماهه درخواست نمایید و اهل یک کشور ذکر شده در بخش ۱ ضمیمۀ T قوانین مهاجرت باشد، باید گواهینامۀ معتبر پزشکی صادر شده توسط یک متخصص پزشکی ذکر شده در بخش ۲ ضمیمۀ T را ارائه دهید

در صورت درخواست برای تمدید اقامت در انگلستان به عنوان بازدیدکننده برای درمان پزشکی خصوصی، باید اسناد ذیل را ارائه دهید:

 • یک نامه از پزشک متخصص معتبر شاغل در یک بیمارستان خصوصی یا بیمارستان NHS که دارای سمت مشاوره ای NHS یا ثبت شده در فهرست متخصصان شورای عمومی پزشکی بوده حاوی جزئیات وضعیت پزشکی نیازمند به مدارک پزشکی بیشتر که نشان می دهد شما توانایی پرداخت هزینه های درمانی معالجۀ خود را داشته اید

به علاوه، اهداکنندگان عضو باید نامه ای ارائه دهند که موارد ذیل را تأیید می کند:

 • که شما واقعاً قصد دارید یک عضو را به فرد مشخصی که با ایشان ارتباط ژنتیکی یا شخصی دارید اهدا کنید یا اینکه شما اهداکنندۀ تأیید شده می باشید یا در حال آزمایشات بیشتر برای انجام این کار هستید
 • جزئیات مکان و زمان مقرر برای انجام آزمایشات یا عمل پیوند

نامه باید از طرف یکی از اشخاص ذیل باشد:

 • سرپرستار یا هماهنگ کنندۀ تیم پیوند کلیۀ اهداکنندۀ زندۀ مورد اعتماد NHS
 • پزشک متخصص معتبر دارای سمت مشاوره ای NHS یا ثبت شده در فهرست متخصصان شورای عمومی پزشکی

اهدا کنندگان عضو همچنین به یک سند نیاز دارند که نشان می دهد گیرندۀ مورد نظر به طور قانونی در انگلستان اقامت دارد، مانند یک نسخه از گذرنامۀ انگلیسی ایشان یا اجازۀ اقامت در انگلستان. در صورت درخواست ویزا در همان زمان از طرف ایشان، شما باید اطلاعات آنها (نام، ملیت، تاریخ تولد) را ارائه دهید.

کارآفرین بالقوه

نامۀ پشتیبانی از:

 • یک یا چند شرکت سرمایه گذاری تحت کنترل ادارۀ مالیات
 • یک یا چند بنیاد کارآفرینی انگلستان که حامی مالی مسابقات بوده و مورد تأیید این کشور هستند
 • یک یا چند ادارۀ دولتی انگلستان

عدم ارائۀ این اسناد باعث جلوگیری از اقدامات بعدی در سطح ۱ (کارآفرین) خواهد شد.

آموزش مرتبط با کار

 • هیئت ارزیابی وابسته به زبانشناسی و حرفه ای یا آزمون های آزمایشگاهی بالینی هدفمند – یک نامه از شورای عمومی پزشکی و شورای پرستاری و مامایی که تدارکات برای آزمون را تأیید می کند
 • پیوست های بالینی بدون پرداخت یا سمت های ناظر دندانپزشکی – تأیید پیشنهاد شما برای فعالیت در این سمت و اینکه قبلاً این فعالیت را در انگلستان انجام نداده اید

هنرمندان در یک یا چند جشنوارۀ آزاد

 • دعوت نامه از برگزارکنندگان هر رویداد، تعیین تاریخ مورد نیاز و جزئیات هرگونه پرداختی که برای شرکت در آن رویداد دریافت خواهید کرد.

طرح مقصد تأیید شده (ADS)

شما باید با راهنمای ویژه برای بازدیدکنندگان ADS مشاوره نمایید.

مشاغل مجاز

دعوت نامه از یک سازمان مستقر در انگلستان، مانند:

 • یک مؤسسۀ آموزش عالی
 • یک سازمان خلاق در صنعت هنر و سرگرمی
 • یک سازمان ورزشی
 • یک سازمان تحقیقاتی
 • یک سازمان آموزش هوایی که تحت اختیار سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان باشد.

شما همچنین باید مدارکی از وضعیت حرفه ای در کشور خودتان، بسته به فعالیتی که انجام می دهید، ارائه دهید:

 • استادان / ممتحنین:
  • نگارش و نشریات در حوزۀ تخصص خاص
  • شواهدی از تدریس های قبلی در آن حوزه
  • یک نامه از کارفرمای خود که تایید می کند شما کجا کار می کنید و حوزۀ تخصص شما چیست
 • هنرمندان / بازیگران / شخصیت های ورزشی
  • ابزار تبلیغاتی برای اجراها، نمایش ها، کنسرت ها، گفتگو ها، مطالعات و نمایشگاه ها
  • جوایز
  • پوشش و بازدیدهای رسانه ای
  • اثبات اجراهای اخیر

وکلا: یک گواهینامۀ وکالت یا گواهینامۀ سابقۀ خوب یا سند معادل

بازدیدکننده (ازدواج / مشارکت مدنی)

اگر قبلاً ازدواج کرده یا مشارکت مدنی داشته اید، باید اسنادی را ارائه دهید که نشان دهد در حال حاضر برای ازدواج یا مشارکت مدنی کردن مشکلی ندارید. مدرکی که نشان دهد تدارکات برای ازدواج یا مشارکت مدنی انجام گرفته اند یا قصد و نیت شما برای انجام این کار را ارائه دهد، مانند یک نامه از ادارۀ ثبت.

بازدیدکنندۀ ترانزیت

مدرکی که نشان دهد سفر شما به انگلستان رزرو / تأیید شده باشد، و اینکه خلال ۲۴ ساعت از ورود به انگلستان برای حمل و نقل مستقیم هوایی یا ۴۸ ساعت از ورود به انگلستان برای بازدیدکننده در ترانزیت باشد، مانند:

 • تأییدیۀ رزرو سفر (می تواند ایمیل یا کپی بلیط باشد)
 • تأییدیۀ آژانس مسافرتی

مدرکی که نشان دهد ورود شما به کشوری که در حال سفر به آن هستید تضمین شده باشد، مانند:

 • مجوز اقامت
 • گرین کارت
 • ویزای معتبر

اگر شما اهل یا مقیم کشور مقصد نباشید، می توانید مدرکی دال بر دلیل سفرتان به آن کشور ارائه دهید، مانند:

 • تأییدیۀ رزرو تعطیلات

 

بخش ۴ اسنادی که شما نباید ارسال نمایید مگر اینکه به طور مشخص درخواست شوند

این بخش به معرفی راهنمایی در مورد انواع اسنادی که برای بررسی تقاضایتان مورد نیاز نیست می پردازد.

 • اگر شما به عنوان یک خانواده / گروه درخواست می کنید لازم نیست چند نسخه از اسناد مشابه را ارائه دهید
 • صورت حساب ها یا نامه های بانکی که بیش از یک سال قبل از تاریخ درخواست صادر شده اند
 • گواهینامۀ رانندگی
 • عکس ها (غیر از عکس های گذرنامۀ مورد نیاز در بخش ۱)
 • گواهینامه های اسناد رسمی
 • کارت های بازرگانی
 • رزروهای هتل
 • رزروهای پرواز
 • کپی های کارت های بانکی
 • اظهارنامه های کارت اعتباری
 • گواهینامه های مربوط به فعالیت های اوقات فراغت
 • گواهی مالکیت خودرو
 • بیمۀ سفر
 • صورت حساب های سودمندی ضامن
 • صورت حساب های شورای مالیاتی ضامن
 • گواهی نامه های آموزشی (مگر اینکه به طور خاص در بخش ۳ ذکر شده باشد)