سایت عصر ویزا ممکن است دارای لینک‏‌هایی به سایت‌های دیگر باشد. این سایت‏‌ها تحت کنترل عصر ویزا نیستند و سایت عصر ویزا هیچ مسوولیتی در قبال محتویات این سایت‏‌ها ندارد. سایت عصر ویزا این لینک‏‌ها را برای سهولت شما فراهم کرده است و وجود هر یک از این لینک‏‌ ها به معنی تایید یا هر نوع ارتباط ما با اداره کنندگان آن ها نمی باشد.