عصر ویزا و آینده برگزیت با وقت سفارت انگلیس
برگزیت و وقت سفارت انگلیس
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸
عصر ویزا رصد کننده تغییرات ویزای شینگن در سال 2020
تغییر قوانین ویزای شینگن طی سال ۲۰۲۰
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸